Διασύνδεση του ΟΣΕ και της Ακαδημίας του με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής