Ο ΟΣΕ Α.Ε. ανακοινώνει την αναβολή ημερομηνίας του συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 2017-85/16.01.2018. διαβάστε εδώ

διαβάστε περισσότερα.

περισσότερα

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 201-92 που θα διεξαχθεί την 16/01/2018 και αφορά το έργο "Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης...

Περισσότερα...

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό 2017-85 που θα διεξαχθεί την 16η  Ιανουαρίου  2018 και αφορά το έργο "Προμήθεια και εγκατάσταση...

Περισσότερα...

GR SYMMETEXOYME