Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), αρχίζει στις 07 Ιουλίου 2018 και λήγει στις 16 Ιουλίου 2018 

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 8