Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής  του έργου...

Read more ...

Ο ΟΣΕ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθμό 2018-48  που θα διεξαχθεί την 1η Οκτωβρίου 2018 για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την...

Read more ...

διαβάστε περισσότερα.

διαβάστε εδώ.

διαβάστε εδώ.