Ο ΟΣΕ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθμό 2019-08 που θα διεξαχθεί την 4η Μαρτίου  2019 για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την...

Περισσότερα...

Διευκρινίσεις.

διαβάστε περισσότερα.

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 2019-07 που θα διεξαχθεί την 26η Φεβρουαρίου 2019 και αφορά την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου...

Περισσότερα...

περισσότερα