Την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και αποστολής δικαιολογητικών για τις μετατάξεις στον ΟΣΕ παρέτεινε, εκ νέου, έως και την Παρασκευή 6 Ιουλίου, το υπουργείο Μεταφορών.

Στον ΟΣΕ δικαίωμα υποβολής έχουν όλοι οι τακτικοί υπάλληλοι σε υπηρεσίες του υπουργείου Μεταφορών, στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και στις Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. και Εγνατία Οδό.

Ο αριθμός των προς κάλυψη θέσεων ανέρχεται στις 271.