Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμό 2014-18 που θα διεξαχθεί την 25η Απριλίου 2014 και αφορά την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την...

Read more ...

 

Ανακοίνωσης απόφασης έγκρισης αποτελεσμάτων του πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμό 2014-12/31-03-2014 που αφορά προμήθεια και εγκατάσταση...

Read more ...

 

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και της κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού 13074/19-12-2013.

Κάντε κλικ εδω

 

 

Ανακοίνωση απόφασης έγκρισης των αποτελεσμάτων της αποσφράγισης των προσφορών και εξέτασης της ένστασης, του ανοικτού διαγωνισμού με αριθμό...

Read more ...

Ανακοίνωση απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος και κατακύρωση του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης...

Read more ...